درباره ما


اطاق آبی ... معمار آرزو ها

اطاق آبی نامی است که- ما به اختصار به «شرکت گروه طراحان اطاق آبی (سهامی خاص)» اطلاق
می‌کنیم.ما در این اطاق، با هدف توسعه ایده های نو، گردهم آمده‌ایم؛ نوآوری‌هایی در خلق محیط‌های
دلنشین برای زندگی؛
محیط‌های حقیقی را با نما و دکوراسیون، طرح می‌زنیم. محیط مجازی را با وب می‌سازیم و ابزارمان در
تعامل اندیشه‌ها، طراحی گرافیک است.
گروه طراحان اطاق آبی، همواره در پویش است و از هیچ راهبردی برای توسعه هدف‌هایش، برای زیباتر
زیستن و فراتر اندیشیدن دریغ نمی‌کند

آدرس فایل ویدیویی موجود نمیباشد

دسته بندی