مطالب


  • استخدام و همکاری

    برای دریافت نمونه پرسشنامه استخدامی می توانید از طریق گزینه (دریافت نمونه) فایل مربوطه را دانلود نمائید و پس از تکمیل فرم آن، از طریق آدرس پست الکترونیکی info@blueroomco.com مشخصات خود را ارسال نمائید. 23 مرداد 1392