گروه طراحان اتاق آبی :

 • سید احسان سادات مادر شاهی (مدیر عامل و طراح)

  سید احسان سادات مادر شاهی (مدیر عامل و طراح)

  بیست ونهم مرداد گذشته ها. امدم تا اهسته اهسته. دل دل قشنگ دوست داشتن را در یابم.اما در عبور از کوچه سار زمان میدیدم : گذشت عمر به دل عشوه میخریم هنوز که هست در پی شام سیاه صبح سپید و دریافتم انسانها دو گونه اند: مدیر یا مدیر پذیر پس مسوولیت را در اطاق ابی پذیزفتم. در اینجا ما سر خوشان مست دل از دست داده ایم ومی رویم تا ملتقای درخت وخدا.تا یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک.تا انبساط این مفهوم.پاسبانی از حرم دل شب همه شب...
 • مهدی آشوری ( مجسمه ساز و طراح و عضو هئیت مدیره )

  مهدی آشوری ( مجسمه ساز و طراح و عضو هئیت مدیره )

  اطاق ابی... مدرن و ایرانی.
 • محمد رسولی ( مدیر مالی و اداری )

  محمد رسولی ( مدیر مالی و اداری )

  خلاقیت انتها ندارد...
 • مریم سادات مادرشاهی ( کارشناس الکترونیک و برق و عضو هئیت مدیره)

  مریم سادات مادرشاهی ( کارشناس الکترونیک و برق و عضو هئیت مدیره)

  اطاق ابی ... معمار ارزوها
 • سید امیر فاطمیان( کارشناس مکانیک سیالات و ناظر )

  سید امیر فاطمیان( کارشناس مکانیک سیالات و ناظر )

  وهمچنان دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را...
 • شادی حسینی ( مسئول طراحی 2 بعدی و 3 بعدی )

  شادی حسینی ( مسئول طراحی 2 بعدی و 3 بعدی )

  و در دریاست که به یک پایان آبی می رسیم ..
 • دکتر مقداد حسن زاده (مشاور - قائم مقام مدیر عامل)

  دکتر مقداد حسن زاده (مشاور - قائم مقام مدیر عامل)

 • اناهیتا غفوری ساداتیه ( مدیر اجرایی پروژها )

  اناهیتا غفوری ساداتیه ( مدیر اجرایی پروژها )

  اطاق ابی ...معمار ارزوها
دسته بندی