پروژه ها | آپارتمان - مجتمع مسکونی روشنا

عنوان پروژه:

آپارتمان - مجتمع مسکونی روشنا

کارفرما:

آقای مهندس روشنایی

مکان:

بلوار الهیه

مساحت:

۱۳۰ متر

خدمات:

طراحی و نظارت

تاریخ:

اشتراک گذاری: