پروژه ها | اتاق جذب سرمایه ها شهرداری ثامن

عنوان پروژه:

اتاق جذب سرمایه ها شهرداری ثامن

کارفرما:

شهرداری ثامن

مکان:

خیابان نواب

مساحت:

۶۰ متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: