پروژه ها | اثر انگشت

عنوان پروژه:

اثر انگشت

کارفرما:

شهرداری

مساحت:

ارتفاع ۴.۵ متر

مصالح:

ورق اهن

خلاصه:

تاسیرسی

تاریخ:

اشتراک گذاری: