پروژه ها | دوبلکس

عنوان پروژه:

دوبلکس

کارفرما:

مهندس اسدزاده

مکان:

مشهد_ بلوار وکیل اباد

مساحت:

۱۲۰۰ متر مربع

خدمات:

طراحی و اجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: