پروژه ها | مسکونی

عنوان پروژه:

مسکونی

مکان:

خیابان نسترن

مساحت:

۴۳۶ مترمربع

مصالح:

نمای سیمانی و کنیتکس

خدمات:

طراحی واجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: