پروژه ها | مسکونی

عنوان پروژه:

مسکونی

کارفرما:

آقای مختاری

مکان:

بلوار هاشمیه

مساحت:

۱۰۰ متر

خدمات:

طراحی - نظارت - اجرا - دکوراسیون داخلی و چیدمان

تاریخ:

اشتراک گذاری: