پروژه ها | منزل مسکونی

عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

دکتر عابدزاده

مکان:

مشهد _ بهارستان

مساحت:

۳۱۰ متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: