پروژه ها | منزل مسکونی

عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

مهندس یوسف پور

مکان:

مشهد_اقاقیا

مساحت:

۲۶۰مترمربع

مصالح:

سنگ و شیشه

خدمات:

طراحی واجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: