پروژه ها | منزل مسکونی

عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

اقای عطاری

مکان:

مشهد

مساحت:

۱۴۰ متر مربع

خدمات:

طراحی و اجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: