پروژه ها | چیدمان شیشه

عنوان پروژه:

چیدمان شیشه

کارفرما:

اتاق ابی

مکان:

مشهد

مساحت:

ارتفاع ۳ متر

مصالح:

شیشه

تاریخ:

اشتراک گذاری: