پروژه ها | غرفه نمایشگاهی دورا

عنوان پروژه:

غرفه نمایشگاهی دورا

کارفرما:

مهندس قندهاریان

مکان:

نمایشگاه بین المللی تهران

مساحت:

۴۰ متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

تاریخ:

اشتراک گذاری: