طراحی معماری مجتمع مسکونی پورعلی

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی پورعلی کارفرما: آقای مهندس پورعلی مکان: خیابان نسترن مساحت: ۱۶۰۰ متر خدمات: طراحی و نظارت