عنوان پروژه:

آپارتمان رویال یاسمن

کارفرما:

آقایان عزیزی و علیزاده و جناب آقای هاتفی

مکان:

خیابان یاسمن

مساحت:

۳۳۰ متر

خدمات

طراحی داخلی و نظارت بر اجرا.

 

برگشت به دسته بندی