عنوان پروژه:

ویلایی تریپلکس

کارفرما:

دکتر رستگاری

مکان:

ایران_ مشهد

مساحت:

۴۵۰ متر

خدمات:

طراحی دکوراسیون داخلی – نظارت و اجرا

 

برگشت به دسته بندی