عنوان پروژه:

abercorombie and fitch

کارفرما:

اقایان علی پور و صابران

مکان:

مشهد_ خیام

مساحت:

۱۶متر مربع

مصالح:

اهن، سیمان

خدمات:

طراحی واجرا

 

 

برگشت به دسته بندی