عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

دکتر مقصودی پور

مکان:

مشهد _ کوهسنگی

مساحت:

۱۷۵ متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

 

برگشت به دسته بندی