عنوان پروژه:

دفتر کار ساختمانی

کارفرما:

مهندس پور علی

مکان:

مشهد_ هاشمیه

مساحت:

۱۴۰متر مربع

مصالح:

چوب، سرامیک، اجر،طناب

خدمات:

طراحی واجرا

 

 

برگشت به دسته بندی