عنوان پروژه:

دفترکار

کارفرما:

جناب آقای نعمتی

مکان:

صیادشیرازی

مساحت:

۱۲۰متر

مصالح:

دیوارکوب(مخمل)-چوب ها (طلاکوب)

 

برگشت به دسته بندی