عنوان پروژه:

رستوران نسیم لبنان

کارفرما:

اقایان طباطبایی

مکان:

خیابان زنبق

مساحت:

۲۷۰متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

 

 

برگشت به دسته بندی