عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

اقای عربشاهی

مکان:

ایران_مشهد

مساحت:

۲۵۰ متر مربع

خدمات:

طراحی واجرا

 

برگشت به دسته بندی