عنوان پروژه:

باغ ویلایی

کارفرما:

مهندس بابائی

مکان:

مشهد

مساحت:

۱۴۰۰ متر مربع

مصالح:

سنگ و رنگ ، اجر و چوب

خدمات:

طراحی واجرا

 

برگشت به دسته بندی