عنوان پروژه:

 

کارفرما:

جناب آقای تاتاری

مکان:

بلوار سجاد

مساحت:

۲۰۰۰ متر

خدمات:

طراحی نما، پلان، داخلی و نظارت بر اجرا

 

 

برگشت به دسته بندی