عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی کلالی

کارفرما:

آقای مهندس کلالی

مکان:

الهیه

مساحت:

۱۱۰۰ متر زیربنا

خدمات:

طزاحی و نظارت عالی اجرا

برگشت به دسته بندی