عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی رویال یاسمن

کارفرما:

آقایان علیزاده و عزیزی و جناب آقای هاتفی

مکان:

خیابان یاسمن

مساحت:

۲۰۰۰ متر

خدمات:

طراحی و نظارت

برگشت به دسته بندی