عنوان پروژه:

مجموعه ورزشی خضرا ،تفریحی و توریستی و کارتینگ

کارفرما:

اقای امامی

مکان:

مشهد_ شاندیز

مساحت:

فاز یک:۸۰،۰۰۰متر مربع ،فاز دو: ۶۰۰،۰۰۰متر مربع

مصالح:

بتن و شیشه

خدمات:

طراحی و نظارت

 

 

برگشت به دسته بندی