عنوان پروژه:

طراحی ویلا

کارفرما:

جناب آقای دارابی

مکان:

رامسر، مازندران

مساحت:

۱۱۰۰ مترمربع

خدمات:

طراحی، نظارت، اجرا

برگشت به دسته بندی