عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی روشنایی

کارفرما:

جناب آقای روشنایی

مکان:

ایران_مشهد

زیر بنا:

۶۰۰ متر

خدمات:

طراحی داخلی و نظارت بر اجرا

 

 

برگشت به دسته بندی