عنوان پروژه:

شوروم استاپ گالری

کارفرما:

جناب آقای مراغه

مکان:

فرشته، تهران

مساحت:

۱۰۰ مترمربع

خدمات:

طراحی داخلی و دکوراسیون

برگشت به دسته بندی