عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی اوا

کارفرما:

جناب آقای کلالی

مکان:

ایران_مشهد

زیر بنا:

۸۰۰متر

خدمات:

طراحی داخلی و نظارت بر اجرا

 

 

برگشت به دسته بندی