طراحی معماری مجتمع مسکونی مینا

عنوان پروژه:   کارفرما: جناب آقای تاتاری مکان: بلوار سجاد مساحت: ۲۰۰۰ متر خدمات: طراحی نما، پلان، داخلی و نظارت بر اجرا    

تغییرات معماری

معماری معماری : سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی است. معمار: کسی است که نقشه‌کشی، طراحی، و به‌طور کلی معماری ساختمانها را می‌کند. طراح اوست و نظارت مستقیم بر فعالیت دیگر مهندسان دارد. در واقع معمار؛ ناظر نهایی و هماهنگ ‌کننده کلیه نقشه‌های یک بنا شامل نقشه‌های معماری و…