ساخت و ساز معماری و طراحی داخلی در کانادا

ساخت و ساز معماری و طراحی داخلی در کانادا

ساخت و ساز یک صنعت حیاتی است که به رشد اقتصادی کانادا کمک زیادی می کند. این بخش تحت هدایت سرمایه گذاری است و برای رونق نیاز به اعتماد دولت ها و مشاغل داخلی و بین المللی دارد. ساخت و ساز باعث ایجاد اشتغال، تحقیق و توسعه، تجارت و زیرساخت می شود. صنایع مرتبط با…

بزرگترین شرکت معماری در دنیا

بزرگترین شرکت معماری در دنیا شرکت معماری اتاق آبی در نظر دارد در این بخش از وب سایت بزرگترین و معتبر ترین شرکت های معماری و ساختمان سازی ایران و دنیا را معرفی نماید. در این مقاله یکی از بزرگترین شرکت های معماری دنیا را که در امریکا فعالیت می نمایید را معرفی می کنیم.…