طراحی داخلی مسکونی

عنوان پروژه: طراحی داخلی مسکونی دکتر سعیدی کارفرما: جناب آقای دکتر سعیدی مکان: مشهد، خیابان هاشمیه مساحت: ۳۳۰ مترمربع (واحد آپارتمانی) خدمات: طراحی و نظارت