مجتمع مسکونی دکتر عابدزاده

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی دکتر عابدزاده کارفرما: جناب آقای دکتر عابدزاده مکان: ایران_مشهد زیر بنا: ۲۱۰۰ متر خدمات: طراحی داخلی و نظارت بر اجرا